Ring til os:

+45 51 30 90 20

Portfolio Management

Category: Projekter
Typiske udfordringer:

Når en virksomhed har flere projekter i gang på samme tid kan det være svært at bevare overblikket både styringsmæssigt og økonomisk. Hvis der er 5 eller flere aktive projekter i gang på samme tid er det sandsynligt ikke den samme projektleder, der styrer alle projekter. Dvs. At der skal være en ensartet form for struktur eller styringsmekanisme i de forskellige projekter for at man kan sammenligne dem.

Nogle af de parametre som her kan være interessante kan være samlet projekteret indtjening og omkostning per projekt. Ressourcetrækket for hvert projekt - er det interne eller eksterne ressourcer og kan man udføre med de ressourcer man har allokeret på samme tid. Hvor meget mangler man i at færdiggøre hvert projekt. Hvis man kan "måle" disse parametre på tværs af projekterne, får man et godt overblik af den nuværende økonomiske situation, hvor meget der mangles i at opnå de økonomiske mål og ikke mindst hvor meget råderummet er i forhold til at kunne tage nye opgaver ind. For at nå dette kan man med fordel anvende projekt portfolio management principper.

Hvad kan Telvera hjælpe med?:

Vi kan hjælpe med at indføre projekt portfolio management disciplinen i organisationen. Man kan vælge at starte med en bestemt type af projekter og derefter udvide omfanget til at være alle projekter som virksomheden udfører. Man kan også vælge at inkludere alle typer af projekter fra begyndelsen af. Det afhænger mest af omfanget og kompleksiteten af de projekter der udføres og antallet af projektledere tilgængelig for projekterne. Telvera vil rådgive i hvert skridt af implementeringen af principperne, og undervise de relevante medarbejdere i de konkrete projekt portfolio management tiltag der skal implementeres.

Hvad får virksomheden?:

Telvera vil afstemme forventninger og ønsker gennem en workshop med projektledere, projektejerne og ledelsen af virksomheden. Ud fra denne workshop etableres en konkret tidsplan med omfang af, implementeringsskridt for og undervisning i projekt portefolio management principperne i virksomheden. Telvera kan enten drive selve implementeringen eller rådgive og støtte den enkelte projektleder i at løbende dokumentere portfolio management data løbende. Det er op til kunden. 

Næste skridt:

Ring til os på +45 51 30 90 20 eller skriv på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. og aftal et uforpligtende møde, hvor vi kan fortælle mere om, hvordan vi kan hjælpe netop din virksomhed.